Colofon

De educatieve website Geen vrede met oorlog is ontwikkeld in opdracht van het Comité Vrouwen van Ravensbrück.

Geen vrede met oorlog is ontwikkeld dankzij een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Wij danken Hollandse Hoogte voor het beschikbaar stellen van de fotografie www.hollandsehoogte.nl

Concept en realisatie: PODIUM, Bureau voor educatieve communicatie bv
Vormgeving website: FlohrVormgeving
Illustraties Het verhaal van: FlohrVormgeving
Programmering website: iBuro


Deze pagina is uitgeprint van de website Geen Vrede met Oorlog op www.gvmo.nl