Doelgroep

‘Geen vrede met oorlog’ is bedoeld voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Docenten geschiedenis of maatschappijleer kunnen de website gebruiken als lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog en de achterliggende thematiek (waarden en normen, omgaan met elkaar, verantwoordelijk zijn voor eigen gedrag en keuzes). U vindt op deze site ook lessuggesties voor leerlingen van het basisonderwijs.

Doelstelling
Jongeren weten na het bezoeken en verwerken van de website…
  • wat concentratiekampen zijn
  • dat het belangrijk is om stil te staan bij het verleden, als herdenking en als waarschuwing voor de toekomst
  • wat menselijke waarden en normen zijn, en wat het betekent als deze met voeten worden getreden
  • dat een mens zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes
  • dat mensen in de Tweede Wereldoorlog vaak voor dilemma’s stonden en dat deze moeilijke keuzes nooit zwart/wit zijn

Deze pagina is uitgeprint van de website Geen Vrede met Oorlog op www.gvmo.nl