Lesvragen

Hieronder vindt u enkele voorbeeldvragen die u aan uw leerlingen kunt stellen. De antwoorden kunnen zij vinden in verschillende onderdelen op het jongerendeel van deze website.
Tweede Wereldoorlog/ concentratiekampen
 • Wat is een concentratiekamp?
 • Waarom zijn concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog gebouwd?
 • Wie moesten er naar zulke concentratiekampen?
 • Wat was er speciaal aan Kamp Ravensbrück?
 • Waarom waren er maar weinig mensen die zich verzetten tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Antwoorden
 • Een concentratiekamp is een afgesloten kamp waar politieke tegenstanders of gestrafte personen gevangen worden gehouden. Tijdens WO-II werden mensen hier gemarteld en vermoord.
 • Het was de bedoeling om met de concentratiekampen de angst voor het bewind van de nazi’s te  vergroten. Gevangen werden stelselmatig vernederd en mishandeld.
 • In de concentratiekampen zaten mensen die de nazi’s hadden tegengewerkt, of mensen die een andere mening hadden. Soms zaten ze er vanwege hun afkomst (Joden, zigeuners) of seksuele geaardheid.
 • Kamp Ravensbrück was een vrouwenkamp. Al zaten er aan het eind van de oorlog ook mannen gevangen.
 • Verzet plegen tegen de bezetter was levensgevaarlijk. De meeste mensen durfden daarom niet op te    treden tegen het onrecht dat veel mensen werd aangedaan.
Waarden en normen
 • Wat betekent respect?
 • Waarom is het belangrijk om respect voor elkaar te hebben?
 • Wat zijn waarden en normen? 
 • Welke afspraken gelden er bij jou op school over de omgang met elkaar?
 • Welke gedragsregels vind jij belangrijk op school?
Antwoorden
 • Respect betekent ‘eerbied’. Respect hebben houdt in dat je accepteert dat mensen van elkaar    verschillen op het gebied van geloof, opvoeding of cultuur. Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar, ook al   doen ze dingen anders.
 • Respect voor elkaar maakt dat je prettig kunt samenleven met elkaar. Respect is het tegenovergestelde van ruzie, oorlog en geweld.
 • Waarden geven aan wat je belangrijk en waardevol vindt in je leven. 
 • Normen zeggen iets over hoe jij vindt dat mensen horen te leven.
  Eigen verantwoordelijkheid
  • Hoe komt het dat mensen zich in een groep soms anders gedragen?
  • Waarom is het belangrijk om altijd zelf te blijven nadenken?
  • In oorlogstijd kun je niet spreken van alleen ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Waarom is dat?
  • Noem drie redenen waarom mensen er voor kiezen om hun ogen te sluiten voor wat er om hen heen gebeurt.
  Antwoorden
  • Mensen gedragen zich in een groep vaak anders omdat ze niet willen opvallen. Niet uit de toon willen   vallen. Want het is moeilijk om te protesteren als anderen dat niet doen.
  • Het is belangrijk om niet zomaar de mening van andere mensen over te nemen, want een mening kan   zijn gebaseerd op onjuiste informatie. De media geven soms gekleurde of eenzijdige informatie. Hitler   liet de Duitsers bijvoorbeeld geloven dat Joden minderwaardig waren. Dat is niet waar, maar toch   deden geloofden veel mensen het. Het is namelijk erg moeilijk om niet in de valkuil van propaganda te   vallen. Zelf nadenken helpt je de juiste beslissingen te nemen.  
  • In oorlogstijd moeten mensen overleven. Dit kan soms alleen ten koste van anderen. Bijvoorbeeld als   mensen moeten kiezen tussen het beschermen van hun geliefden, of het verraden van onbekenden. Het   is erg moeilijk om trouw te blijven aan je principes in zulke extreme situaties.
  • Angst: bang dat jou hetzelfde overkomt;  jezelf of je dierbaren willen beschermen; je vind het onbelangrijk; je denkt dat je niks kunt veranderen; enzovoorts

Deze pagina is uitgeprint van de website Geen Vrede met Oorlog op www.gvmo.nl