Propaganda

NazipropagandaDe nazi’s gebruikten allerlei technieken om hun denkbeelden te verspreiden. Dit heet ook wel propaganda. Via de radio en de kranten werden toespraken verspreid van nazileiders. Hierin zeiden ze dat Duitsland nog groter moest worden en dat Joden en communisten de vijanden van het Duitse volk waren. Overal kwamen affiches te hangen en werden er massabijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren erg intimiderend. Propaganda is een sterk machtsmiddel. Je moet erg dapper, sterk en onafhankelijk zijn om er in een dergelijke situatie een andere mening op na te houden.


Deze pagina is uitgeprint van de website Geen Vrede met Oorlog op www.gvmo.nl