Waarden en normen

Waarden en normen

De Nederlandse grondwet zorgt ervoor dat mensen in vrijheid met elkaar kunnen leven. We moeten ons allemaal houden aan de regels in de wet. Dit houdt in dat je geen dingen mag doen waar je anderen kwaad mee doet of waarmee je de regels overtreedt. Maar je mag wel zelf bepalen wat je gelooft, denkt, doet of hoe je er uitziet. Hierbij laat je je vaak leiden door je waarden en normen:

  • Waarden geven aan wat je belangrijk en waardevol vindt in je leven.
  • Normen zeggen iets over hoe jij vindt dat mensen horen te leven.

Jouw waarden en normen zijn vaak hetzelfde als die van de mensen met wie je veel omgaat. Zoals je familie, vrienden en klasgenoten. Ook je opvoeding en de cultuur waarin je leeft, zijn van invloed.

Wat is respect?

Respect betekent letterlijk ‘eerbied’. Respect hebben houdt in dat je accepteert dat mensen van elkaar verschillen op het gebied van geloof, opvoeding of cultuur. Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar, ook al doen ze dingen anders.

Soms verwijten we andere mensen dat we geen respect van ze krijgen. Vaak heeft dat ook te maken met onze eigen houding. Door respect te geven, krijg je het meestal ook. Als je openstaat voor de ander en de verschillen onderling kan waarderen, ontvang je zelf ook respect. Zonder daarbij jezelf te verliezen.

Respect betekent:
  • Openstaan voor anderen
  • Accepteren en waarderen van verschillen tussen mensen
  • Niet discrimineren: ‘Gewoon’ beleefd en aardig zijn tegen anderen.

Deze pagina is uitgeprint van de website Geen Vrede met Oorlog op www.gvmo.nl